Get Adobe Flash player
Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Español(Spanish Formal International)Română (România)Turkish (Turkiye)Arabic (العربية الموحدة)简体中文(中国)English (United Kingdom)

Списък на изпълнените проекти от "Милена-М"

 

 

1.”Културно-туристическо развитие с европейска перспектива за обновяване на старите твърдини ( КРЕПОСТ). Провеждане на Туининг между община Велико Търново- България, община Арецо – Италия и община Таршин – Малта” /2010 г./. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

1 twinning  

2. „Реставрационни дейности в храм „Св.пророк Иеремия" в с. Малък Поровец, община Исперих, oбласт Разград" / 2012 г./Програма за развитие на селските райони/ПРСР/2007-2013 г.

2 yeremiya  

3.„Развитие на съвременна система за квалификация  и кариерно израстване на преподавателите в Националния военен университет „Васил Левски”, гр. Велико Търново”. Провеждане на научна конференция ”Система за квалификация  и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” /2014 г./ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

3. nvu

4. „Реставрационни дейности в храм „Света Троица ” с. Голям извор, община Самул, област Разград “/ 2014 г./ Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г.

4 hram_g_izvor

5. „Реставрационни дейности в храм „Света Параскева ” с. Хърсово, община Самул, област Разград “/ 2014 г./ Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г.

5 hram_harsovo

6. „Реставрационни дейности в храм „Рождество Богородично ” с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново”/ 2014 г./ Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г.

6 hram_kucina

7. „Реставрационни дейности в храм „Света Параскева” с. Обединение, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново”/ 2015 г./ Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г.

7 hram_obedinenie

8. „Реставрационни дейности в храм „Свети Димитър” гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград“/ 2015 г./ Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г.

8 hram_car_kaloyan


9. „Реставрационни дейности в храм „Света Богородица - Живоприемний Източник”, гр. Сеново, община Ветово, област Русе“/ 2015 г./ Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г.

9 hram_gr_senovo


10. „Реставрационни дейности в храм „Свети Георги” - с. Кривня, община Ветово, област Русе“/ 2015 г./ Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г.

10 hram_s_krivnya


11. „Реставрационни дейности в храм „Свети Йоан Рилски” с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново”/ 2015 г./ Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г.

11 hram_p_karavelovo_sv_yoan_rilski


12. „Реставрационни дейности в храм „Свети Теодор Стратилат” с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново”/ 2015 г./ Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013 г.

12 hram_p_senovec

 


13.Реставрационни дейности в храм "Света Троица" град Дряново, община Дряново, област Габрово /2017 г./ Храмът е паметник на културата. Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г.

 

14. Реставрационни дейности в храм "Свети арахангел Михаил" град Трявна, община Трявна, област Габрово /2017 г./ Храмът е паметник на културата. Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г.

 

15. Реставрационни дейности в храм "Свети Георги" град Трявна, община Трявна, област Габрово /2018 г./ Храмът е паметник на културата. Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г.

 

16. Реставрационни дейности в храм "Свети арахангел Михаил " село Голям Поровец , община Исперих , област Разград /2018 г./ Храмът е паметник на културата. Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г.

 

17. Реставрационни дейности в храм "Рождество Богородично " град Елена, община Елена, област Велико Търново /2019 г./. Храмът е паметник на културата. Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г.

 

18. Реставрационни дейности в храм " Успение на Пресвета Богородица " град Елена, община Елена, област Велико Търново /2019 г./. Храмът е паметник на културата. Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г.

 

19. Проект „ Sommilabour” ROBG-185 /2019 г./ Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.